אנו מברכים אותך על שבחרת לפרסם את הצימר ומקום האירוח שלך באמצעות האתרים של פורטל צימרים. ההתקשרות אלינו כפופה לחתימה על שימוש נאות ב”חוק זכות יוצרים” ובשימוש נאות ב”קניין רוחני”.

אתרים של פורטל צימרים ומקומות אירוח ונופש ומתוקף אחריותה על “חוק זכות יוצרים” ו”קניין רוחני”, כל כותב צריך למלא פרטים אישיים ולחתום שהוא מקבל על עצמו אחריות לשימוש הוגן הפרסום והיצירה שאינה מקורית שלו או מי מטעמו, ואם זכויות היוצרים שלה שייכות לאדם אחר, הוא יישא באחריות המשפטית המלאה לכך.
שימוש הוגן הוא ציטוט סביר מתוך היצירה המקורית. על המצטט לציין את המקור לציטוט, תמונות,ותוכן , ואסור לו לשנות את היצירה המקורית בכל דרך שיש בה משום הפחתת ערכה, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בה. בכפוף לחוק זכות היוצרים, אסור למשתמש להעתיק או לפרסם יצירה מקורית בלי הסכמה מראש ובכתב מאת היוצר המקורי.

קבלת אישור הפרסום לא נועדה לספק אסמכתה שהיצירה שהתקבלה באתרים של פורטל צימרים מקורית, ואין בכוונתה לקבוע או לאשר חוקית כי אכן מי שחתום על היצירה הוא בעליה החוקיים או יוצרה המקורי.
טופס זה משמש הסכם בין אתרים של פורטל צימרים לבין הלקוח המפרסם המפרסמים בעניין שמירה על חוק “זכות יוצרים” ועל “קניין רוחני” והגנה על שימוש נאות והוגן ביצירות ומקומות האירוח שהם מצטטים מהן.

האתרים של פורטל צימרים לא יהיו אחראים לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש עקב הפרסום באתרים של פורטל צימרים.

מדיניות ופרטיות האתר  זכויות יוצרים   אודות    צור קשר